Curah Hujan: Penafsiran, Klasifikasi, Pengukuran, serta Perlengkapan Ukur

Indonesia ialah negeri yang terletak di garis khatulistiwa. Dampaknya Indonesia mempunyai masa kemarau serta masa penghujan. 2 masa ini sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup...